ELEKTRONICKÁ SPISOVNA eSpisovna

Potřebujete bezpečně ukládat elektronické dokumenty a zajistit jejich střednědobou archivaci?
Chcete zpřístupnit uložené dokumenty pouze vybraným skupinám uživatelů?
Musíte v souladu se zněním zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby zajistit archivaci a skartaci elektronických dokumentů, včetně dodržování požadavků Národního standardu?
Řešením je námi vyvinutý systém elektronické spisovny – eSpisovna.

Popis řešení

Systém nabízí funkcionalitu spisovny, která je určena jako doplněk ke spisové službě. Systém přebírá soubory určené k archivaci a ukládá do střednědobého zabezpečeného úložiště. Data jsou předávána ve formátech, které specifikuje Národní standard a jeho přílohy. Data jsou následně ukládána do vnitřní struktury systému a jsou k nim generovány důkazní prostředky. Důkazní prostředky zaručují integritu uložených dokumentů v čase.

Výhody řešení

 • Systém není závislý na technologiích třetích stran a na licencích
 • Možnost úpravy systému dle požadavků uživatele
 • Možnost dopracovat podpory uživatelem definovaných metadat nad rámec NS
 • Systém využívá nejmodernější technologie v oblasti šifrování a zabezpečení dat
 • Uživatelsky přívětivé rozhraní pro správu a administraci systému
 • Možnost hostování aplikace u providera

Komu je řešení určeno

Řešení je určeno jako doplněk ke spisové službě, kde může sloužit jako střednědobé zabezpečené úložiště.

Použité technologie

Celý systém je založen na technologiích firmy Microsoft. Server
 • MS .Net 3.5 nebo novější
 • MS SQL Server 2000 nebo novější
 • Windows server 2003 nebo novější
 • CryptoAPI, NGCrypto
Klient
 • Webový prohlížeč (IE, Chrome, …)
 • SOAP rozhraní pro komunikaci s klientskou aplikací

Mohlo by vás také zajímat

TranSoft ESSL
ICT

Software

Podpora

Podpora

VAN operátor

Kontakt

PODMÍNKY POUŽITÍ

Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu stránek na adrese www.transoft.cz a www.transoft.eu (dále jen „stránky“), jejich používáním, právy a povinnostmi vlastníka TranSoft a.s. a návštěvníkům, které provozuje společnost TranSoft a.s., se sídlem Vrbenská 2082, 370 21 České Budějovice, IČ: 15770281 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 329.

Používání stránek je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami. Návštěvník stránek vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami jejich používáním. Bez souhlasu společnosti TranSoft a.s. není dovoleno používat tyto stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany TranSoft a.s.

Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito podmínkami. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi stránek nárok na náhradu škody.

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

Obsah těchto webových stránek byl připraven výhradně za účelem poskytování informací o obchodní společnosti TranSoft a.s. a o službách a produktech, které nabízí. TranSoft a.s. neposkytuje žádné záruky (výslovné nebo vyplývající) za přesnost či úplnost jakýchkoli informací na těchto stránkách nebo informací publikovaných třetími stranami, které na tyto stránky odkazují.

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném zákonem není společnost TranSoft a.s. v žádném případě odpovědná za jakékoli škody (včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod), vzniklé ať už na základě smluvního ujednání nebo porušení práva, v důsledku nebo ve spojení s informacemi publikovanými na těchto stránkách nebo třetími stranami, které na tyto stránky odkazují a s funkčností nebo nefunkčností těchto stránek.

Poskytování služeb a zboží TranSoft a.s. podléhá podmínkám upraveným v jednotlivých smlouvách, které lze zaslat na požádání.

Tyto stránky jsou chráněny autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví TranSoft a.s. (včetně ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů) i obchodní značky zahrnuté v materiálech patří TranSoft a.s. Obsah stránek můžete ukládat na svém osobním počítači či tisknout kopie jen pro vlastní potřebu nebo nekomerční účely. Bez předchozího písemného souhlasu TranSoft a.s. nesmí dojít k žádné úpravě, změně nebo použití textu nebo grafických podkladů webových stránek.