INTEGROVANÝ PŘÍSTUP K ZÁKLADNÍM REGISTRŮM eRegistry

Potřebujete jednoduše a rychle komunikovat s úřady, státní správou a územní samosprávou?
Potřebujete na jednom místě ověřovat svá data z hlediska jejich aktuálnosti a správnosti vůči takzvaným referenčním datům uvedeným v základních registrech?
Nabízíme řešení, které výše uvedené náležitosti splňuje - elektronický systém napojení na informační systém základních registrů – eRegistry.

Popis řešení

Systém řeší připojení na informační systém základních registrů:
 • Registr osob (ROS)
  obsahuje základní údaje o občanech a cizincích s povolením k pobytu, mezi tyto údaje patří: jméno a příjmení, datum a místo narození a úmrtí a státní občanství
 • Registr obyvatel (ROB)
  obsahuje údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, orgánech veřejné moci i o nekomerčních subjektech, jako jsou občanská sdružení a církve
 • Registr územní identifikace a adres nemovitostí (RUIAN)
  obsahuje údaje o základních územních a správních prvcích
 • Registr práv a povinností (RPP)
  obsahuje referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci, mj. oprávnění k přístupu k jednotlivým údajům, informace o změnách provedených v těchto údajích apod. Slouží jako garance bezpečné správy dat občanů a subjektů vedených v jednotlivých registrech.
Jedná se o intranetové řešení s online sdílením informací. Systém podporuje následující činnosti:
 • Napojení na jiné agendové informační systémy orgánů veřejné moci a státní organizace v závislosti na zákonných oprávněních
 • Logování komunikace pro případ následných auditů kontrolních orgánů
 • Samostatná správa přístupových práv
 • Statistické a srovnávací výstupy určené pro kontrolní činnosti (PDF, MS EXCEL, MS WORD)
 • Otevřené rozhraní s možností široké škály přístupů v závislosti na technologických potřebách zákazníka (synchronní, asynchronní [dávkové])

Výhody řešení

Jednotné otevřené řešení pro napojení na základní registry a agendové informační systémy orgánů veřejné moci. Může fungovat jako samostatná instance systému pro získávání informací z ISZR, nebo jako centralizovaný service broker pro komunikaci s ISZR napojený na ostatní informační systémy zákazníka.
Robustní řešení s široce škálovatelným základem, pro využití řádově jednotek přístupů až po limit přístupů zpracovávaným v ISZR.

Komu je řešení určeno

Pro všechny organizace řešící tok dat mezi ISZR a vlastními agendovými informačními systémy.

Použité technologie

Server
 • Windows Server 2008 nebo novější , IIS 7
 • Microsoft .NET Framework 3.5 nebo novější
 • Microsoft SQL Server 2005 nebo novější
Klient
 • Windows 7 nebo novější
 • Internet Explorer 8 nebo novější
 • MS Office 2003 nebo novější

Mohlo by vás také zajímat

eSpisovna
eZUP
ICT

Software

Podpora

Podpora

VAN operátor

Kontakt

PODMÍNKY POUŽITÍ

Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu stránek na adrese www.transoft.cz a www.transoft.eu (dále jen „stránky“), jejich používáním, právy a povinnostmi vlastníka TranSoft a.s. a návštěvníkům, které provozuje společnost TranSoft a.s., se sídlem Vrbenská 2082, 370 21 České Budějovice, IČ: 15770281 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 329.

Používání stránek je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami. Návštěvník stránek vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami jejich používáním. Bez souhlasu společnosti TranSoft a.s. není dovoleno používat tyto stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany TranSoft a.s.

Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito podmínkami. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi stránek nárok na náhradu škody.

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

Obsah těchto webových stránek byl připraven výhradně za účelem poskytování informací o obchodní společnosti TranSoft a.s. a o službách a produktech, které nabízí. TranSoft a.s. neposkytuje žádné záruky (výslovné nebo vyplývající) za přesnost či úplnost jakýchkoli informací na těchto stránkách nebo informací publikovaných třetími stranami, které na tyto stránky odkazují.

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném zákonem není společnost TranSoft a.s. v žádném případě odpovědná za jakékoli škody (včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod), vzniklé ať už na základě smluvního ujednání nebo porušení práva, v důsledku nebo ve spojení s informacemi publikovanými na těchto stránkách nebo třetími stranami, které na tyto stránky odkazují a s funkčností nebo nefunkčností těchto stránek.

Poskytování služeb a zboží TranSoft a.s. podléhá podmínkám upraveným v jednotlivých smlouvách, které lze zaslat na požádání.

Tyto stránky jsou chráněny autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví TranSoft a.s. (včetně ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů) i obchodní značky zahrnuté v materiálech patří TranSoft a.s. Obsah stránek můžete ukládat na svém osobním počítači či tisknout kopie jen pro vlastní potřebu nebo nekomerční účely. Bez předchozího písemného souhlasu TranSoft a.s. nesmí dojít k žádné úpravě, změně nebo použití textu nebo grafických podkladů webových stránek.