INTERNET

Často kladené dotazy a podpora pro uživatele sítě TransNET

Jak nahlásit závadu

V pracovních dnech V Sobotu, Neděli a o svátcích
v čase
7:30 ÷ 16:00
v čase
*7:00 ÷ 19:30
v čase
**19:30 ÷ 7:00
v čase
8:00 ÷ 19:00
v čase
**19:00 ÷ 8:00
telefonicky na č.
389 107 170
389 107 111
telefonicky na č.
602 474 329
602 443 550
formou SMS na č.
602 474 329
telefonicky na č.
602 474 329
602 443 550
formou SMS na č.
602 474 329
* V případě, že se v době 8:00 ÷ 16:00 nelze na uvedená čísla dovolat, prosím zašlete SMS nebo volejte na telefon 389 107 170 nebo 389 107 111.
** Pro smluvní Hot-Line partnery je možno hlásit závady telefonicky.
V případě, že se nelze dovolat na žádné z uvedených čísel, zašlete SMS na telefon 602 474 329.
Adresa pro elektronickou komunikaci je internet@transoft.cz
Adresu pro zasílání písemné korespondence je TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 370 21 České Budějovice.

Jak postupovat v případě, že se nemohu připojit k Internetu

V případě, že se nemůžete připojit k Internetu, nebo vám nějaká služba nefunguje, postupujte podle následujících řádků, které vám pomohou většinu závad odstranit.
  • Pokud není připojení funkční zkuste zkontrolovat kabeláž, zda je vše v pořádku. Tato závada se projevuje hláškou u hodin na spodní liště "síťový kabel byl odpojen" nebo "bezdrátové připojení není k dispozici".
  • V případě že nelze přijmout poštu ( objevuje se nějaké chybové hlášení ), zkuste spustit prohlížeč, zadejte adresu např. www.seznam.cz. V případě, že se stránky zobrazí, je připojení funkční a problém je třeba hledat v poštovním klientovi. Pokud se nelze přijmout poštu i po dalších několika pokusech je problém s nastavením poštovního účtu nebo serveru POP pro příjem pošty. Většina poštovních serverů umožňuje i připojení přes www rozhraní prohlížeče, např. mail.seznam.cz nebo mail.atlas.cz. Pokud ani toto připojení není funkční, je problém na straně správce poštovního serveru. V případě že si nebudete vědět rady obraťte se na nás.
  • V prohlížeči se objevuje stránka "Stránku nelze zobrazit" zkontrolujte, zda jste správně zapsali adresu do adresního řádku, popř. zkuste zadat jinou adresu, např. www.seznam.cz. Pokud ani poté není stránka zobrazena, vyzkoušejte přijmout poštu pomocí poštovního klienta, když kliknete na položku Odeslat- Přijmout a nezobrazí se chybové hlášení, je s největší pravděpodobností připojení funkční, ale problém je s prohlížečem nebo byl počítač napaden virem. V takovém případě nás kontaktujte nebo se obraťte na servis který vám pomůže prohlížeč přeinstalovat nebo vira odstranit.
  • V prohlížeči se objevuje stránka "Stránku nelze zobrazit" a nelze ani přijímat poštu. Zkontrolujte nastavení IP adtres dle návodu uvedeného výše. Pokud je nastavení v pořádku, zkuste restartovat počítač. Pokud ani po restartu není připojení funkční, zkuste po dobu cca 15-ti vteřin odpojit zařízení pro příjem signálu ( pokud jej máte, nejste připojeni pomocí PCI karty nebo pomocí kabelu v paneláku, zařízení najdete u antény ) od napájení. Pokud není ani nyní připojení funkční zkuste ještě jednou restartovat počítač. Pokud připojení stále nefunguje kontaktujte nás.
  • Pokud se vám v prohlížeči po zadání jakékoliv adresy zobrazuje pouze stránka o "Omezení připojení" bylo vaše připojení omezeno z důvodu nezaplacených pohledávek. Připojení bude obnoveno po zaplacení všech pohledávek.
  • Pokud si nevíte rady nebo vám žádný z uvedených postupů nepomohl, kontaktujte nás.

Jak nastavit svůj počítač

V případě, že se chystáte přeinstalovat svůj operační systém nebo jste byli z důvodu jeho nefunkčnosti nuceni instalovat nový operační systém máme zde pro vás několik příruček jak postupovat: V každém případě je nutné zapsat si původní nastavení systému, a to především nastavení protokolu TCP/IP. Návod, jak zjistit stávající nastavení naleznete zde a návod, jak nastavit hodnoty do "čistého" operačního systému najdete zde. Doporučujeme vám vytisknout si Příručku nastavení připojení a do tabulky na jejím konci vyplnit hodnoty zjištěné pomocí Příručky zjištění nastavení. V případě přeinstalace pak budete moci postupovat dle Příručky nastavení sítě. V případě problémů se na nás obraťte. V tabulce jsou uvedeny správná nastavení DNS serverů pro dané lokality.

Lokalita ( město, obec ) Primární DNS Sekundární DNS
České Budějovice a nejbližší okolí, Hosín
Hluboká n. Vltavou, Zámostí
Záboří, Dobčice, Lipanovice
194.228.217.244 88.103.219.2
Český Krumlov, Větřní, Dolní Třebonín, Přídolí 194.228.207.2 88.103.219.2
Prachatice 90.183.33.2 88.103.219.2

Internet a přijímání pošty je funkční, poštu však nelze odeslat

S největší pravděpodobností bude problém s nastavením SMTP serveru pro odesílání pošty. Spusťte si svého poštovního klienta a v nastavení poštovních účtů jako server odchozí pošty zapište náš SMTP server dle tabulky uvedené níže. Uložte nastavení a vyzkoušejte funkčnost. Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na nás.

Lokalita ( město, obec ) SMTP server
České Budějovice a nejbližší okolí, Hosín
Hluboká n. Vltavou, Zámostí
Záboří, Dobčice, Lipanovice
smtp.cb.transnet.cz
Český Krumlov, Větřní, Dolní Třebonín, Přídolí smtp.ckr.transnet.cz
Prachatice smtp.pt.transnet.cz

Jakými způsoby mohu platit faktury za připojení

  • Na každé poště pomocí poštovní poukázky, je nutné zadat správně číslo účtu, částku a variabilní symbol ( číslo faktury ).
  • Pomocí převodního příkazu na poště, pobočce vaší banky nebo elektronickým bankovnictvím.
  • V případě že chcete zadat trvalý příkaz, jako variabilní symbol použijte číslo jakékoliv faktury za Internet.
  • Fakturu je možno udhradit i hotově v sídle naší firmy.
Provozovatelem sítě TransNET.cz je firma TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 370 21 České Budějovice

PODMÍNKY POUŽITÍ

Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu stránek na adrese www.transoft.cz a www.transoft.eu (dále jen „stránky“), jejich používáním, právy a povinnostmi vlastníka TranSoft a.s. a návštěvníkům, které provozuje společnost TranSoft a.s., se sídlem Vrbenská 2082, 370 21 České Budějovice, IČ: 15770281 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 329.

Používání stránek je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami. Návštěvník stránek vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami jejich používáním. Bez souhlasu společnosti TranSoft a.s. není dovoleno používat tyto stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany TranSoft a.s.

Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito podmínkami. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi stránek nárok na náhradu škody.

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

Obsah těchto webových stránek byl připraven výhradně za účelem poskytování informací o obchodní společnosti TranSoft a.s. a o službách a produktech, které nabízí. TranSoft a.s. neposkytuje žádné záruky (výslovné nebo vyplývající) za přesnost či úplnost jakýchkoli informací na těchto stránkách nebo informací publikovaných třetími stranami, které na tyto stránky odkazují.

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném zákonem není společnost TranSoft a.s. v žádném případě odpovědná za jakékoli škody (včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod), vzniklé ať už na základě smluvního ujednání nebo porušení práva, v důsledku nebo ve spojení s informacemi publikovanými na těchto stránkách nebo třetími stranami, které na tyto stránky odkazují a s funkčností nebo nefunkčností těchto stránek.

Poskytování služeb a zboží TranSoft a.s. podléhá podmínkám upraveným v jednotlivých smlouvách, které lze zaslat na požádání.

Tyto stránky jsou chráněny autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví TranSoft a.s. (včetně ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů) i obchodní značky zahrnuté v materiálech patří TranSoft a.s. Obsah stránek můžete ukládat na svém osobním počítači či tisknout kopie jen pro vlastní potřebu nebo nekomerční účely. Bez předchozího písemného souhlasu TranSoft a.s. nesmí dojít k žádné úpravě, změně nebo použití textu nebo grafických podkladů webových stránek.