VÝVOJ SOFTWARE

VÝVOJ SOFTWARE

Naším hlavním oborem jsou dodávky komplexních informačních systémů vytvořených na míru dle požadavků našich zákazníků. K našim přednostem patří schopnost vystavět řešení od základu dle požadavků zákazníka a dále toto řešení dlouhodobě rozvíjet. více...

ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Elektronický systém spisové služby TranSoft ESSL řeší základní zákonné požadavky na povinnost vedení spisové služby v elektronické podobě. Určeno subjektům, které mají zákonnou povinnost vedení spisové služby v elektronické podobě. více...

ELEKTRONICKÁ SPISOVNA

ELEKTRONICKÁ SPISOVNA

Systém nabízí funkcionalitu spisovny, která je určena jako doplněk ke spisové službě. Řešení které vám zajistí bezpečně uložení elektronických dokumentů a jejich střednědobou archivaci dle platné legislativy včetně požadavků Národního standardu. více...

DIGITÁLNÍ KNIHOVNA

DIGITÁLNÍ KNIHOVNA

Řešení jak spravovat, ukládat, publikovat a sdílet různé typy elektronických dokumentů od textových až po multimediální. Řešení je určeno např. vzdělávacím institucím, které uchovávají knihovnu elektronických studijních materiálů nebo může sloužit pro uchovávání agend, které produkují textové dokumenty. více...

eZUP

eZUP

Elektronický systém pro správu a řízení porad a jednání, zápisů a úkolů z těchto porad a jednání. Systém plně řeší jak sjednotit formu a obsah zápisů a publikovat anonymizované zápisy. Určeno organizacím, které požadují řízené sdílení informací s ohledem na plnou mobilitu řešení a maximálním bezpečností shromažďovaných dat. více...

eREGISTRY

eREGISTRY

Jednotné otevřené řešení pro napojení na základní registry a agendové informační systémy orgánů veřejné moci. Může fungovat jako samostatná instance systému pro získávání informací z ISZR, nebo jako centralizovaný service broker pro komunikaci s ISZR napojený na ostatní informační systémy zákazníka. více...

Software vývoj

Chytré aplikace

Poznejte svět vyladěných softwarových řešení user friendly
Tisková řešení

Optimalizace barevně

zjistěte jak optimalizovat náklady na tisk a nechat své výstupy zářit barvami
VAN operátor

Komunikujte levněji

Služba VAN operátora pro komunikaci deklarantské společnosti s celní správou

PODMÍNKY POUŽITÍ

Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu stránek na adrese www.transoft.cz a www.transoft.eu (dále jen „stránky“), jejich používáním, právy a povinnostmi vlastníka TranSoft a.s. a návštěvníkům, které provozuje společnost TranSoft a.s., se sídlem Vrbenská 2082, 370 21 České Budějovice, IČ: 15770281 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 329.

Používání stránek je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami. Návštěvník stránek vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami jejich používáním. Bez souhlasu společnosti TranSoft a.s. není dovoleno používat tyto stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany TranSoft a.s.

Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito podmínkami. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi stránek nárok na náhradu škody.

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

Obsah těchto webových stránek byl připraven výhradně za účelem poskytování informací o obchodní společnosti TranSoft a.s. a o službách a produktech, které nabízí. TranSoft a.s. neposkytuje žádné záruky (výslovné nebo vyplývající) za přesnost či úplnost jakýchkoli informací na těchto stránkách nebo informací publikovaných třetími stranami, které na tyto stránky odkazují.

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném zákonem není společnost TranSoft a.s. v žádném případě odpovědná za jakékoli škody (včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod), vzniklé ať už na základě smluvního ujednání nebo porušení práva, v důsledku nebo ve spojení s informacemi publikovanými na těchto stránkách nebo třetími stranami, které na tyto stránky odkazují a s funkčností nebo nefunkčností těchto stránek.

Poskytování služeb a zboží TranSoft a.s. podléhá podmínkám upraveným v jednotlivých smlouvách, které lze zaslat na požádání.

Tyto stránky jsou chráněny autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví TranSoft a.s. (včetně ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů) i obchodní značky zahrnuté v materiálech patří TranSoft a.s. Obsah stránek můžete ukládat na svém osobním počítači či tisknout kopie jen pro vlastní potřebu nebo nekomerční účely. Bez předchozího písemného souhlasu TranSoft a.s. nesmí dojít k žádné úpravě, změně nebo použití textu nebo grafických podkladů webových stránek.