VAN OPERÁTOR

Často kladené dotazy a podpora pro uživatele služby TransNetVAN

Technická podpora

Technická podpora je poskytována buď telefonicky nebo přístupem na webový portál EcrAdmin.Telefonická podpora je dostupná v pracovní dny od 8:00 do 16:30 hodin na telefoním čísle 389 107 170. Přístup na portál EcrAdmin je dostupný nepřetržitě. Na lince telefonické podpory lze nahlásit závadu, dotazovat se na stav dokumentů nebo na stav služby. Veškeré kontakty jsou také uvedené ve smlouvě o využití služby Van operátor. Technická podpora je též dostupná prostřednictvím emailu na adrese van@transoft.cz

Jak se připojím k EcrAdmin portálu

EcrAdmin portál je služba poskytovaná uživatelům služby VAN operátor a obsahuje veškeré informace o celních dokladech, který zpracovává systém VAN operátor. Jsou zde k dispozici přehledné informace o časech zpracování dokladu o jeho stavu a času doručení. Zároveň lze vyčíst typ zprávy, identifikátory obchodního případu, a krátký náhled na doklad (pokud není šifrovaný). Zároveň je zde statistika přenesených dokladů za zúčtovací období. K připojení je potřeba uživatelské jméno a heslo, které získáte na telefonické lince.

Potřebuji znát stav celního dokladu nebo obchodního případu

Nejlepší způsob je navštívit stránky EcrAdmin a vyhledat obchodní případ podle identifikátorů obchodního případu (MRN/LRN). Druhou možností je zavolat na linku technické podpory a zjistit stav dokladu. Před zavoláním si připravte Vaše identifikační číslo v sití VAN operátor (šestimístné číslo). Výrazně se tím urychlí vyhledání dokladů.

Nevrací se mi odpovědi na odeslané doklady

Některé celní doklady generují po zaslání celní správě odpovědi. Tyto odpovědi doručuje VAN operátor zpět deklarantům. Důvodem ke zdržení doručení odpovědi může být několik. Zde je několik nejčastějších důvodů zpoždění:
  • Ve stanovený čas doklad neodeslala Celní správa. Zde pomůže dotaz na helpline Celní správy.
  • Doklad byl doručen, ale jedná se o chybovou zprávu CZ907, kterou neumí Váš software správně načíst a zobrazit. Některé programy pro celní deklaranty, chybovou zprávu CZ907 neumějí zpracovat. Jedná se o zprávu typu „chyba na komunikační úrovni“. Chyba je velmi raritní a vyskytuje se většinou při vypršení platnosti certifikátu. Zda tato zpráva přišla lze zjistit např. z EcrAdminu.
  • Doklad byl doručen, ale Váš software jej nenačetl. Doklad může být poškozen, nebo je ve formátu, který Vaše aplikace nepodporuje (nová verze). Obraťte se na výrobce software pro deklaranty nebo na linku technické podpory.
  • Došlo k chybě při šifrování a dešifrování souboru neplatným certifikátem. Proveďte kontrolu platnosti certifikátů pro šifrování a podepisování. Obvyklá délka platnosti certifikátu je jeden rok. Svůj certifikát vydává celní správa. Certifikát deklaranta vydává příslušná certifikační autorita.
  • Došlo k chybě nebo zpoždění během přenosu mezi VAN operátor a Celní správou. Může dojít k chvilkovému zpoždění vlivem vysokého zatížení serveru. Doklady dorazí se zpožděním. Stav lze zjistit na EcrAdmnu nebo dotazem na linku technické podpory.
  • Došlo v výpadku internetového připojení. Kontaktujte svého poskytovatele internetového připojení.
  • Došlo k celkovému výpadku služby. Hlášení o výpadcích jsou na internetové adrese http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/nedostupnosti.aspx

Zpráva nedorazila, protože systém byl nedostupný

Pokud je systém nedostupný (buď samotný VAN operátor, nebo celní správa), tak je třeba doklad znovu odeslat. Systém se snaží odeslat doklad celkem 3x v rozmezí asi půl hodiny. Pokud se doklad nepodaří doručit. Je třeba jej odeslat znovu. Hlavička dokladu obsahuje platnost dokumentu, která je implicitně nastavena na 30 minut.

Potřebuji přeinstalovat počítač a přenést VAN klienta

Ze staré instalace je třeba zachovat soubor van_config.xml, který uchovává důležité informace o účtech klienta. Instalační soubory lze stáhnout v sekci download. Dokumentace pro instalaci a použití klientského programu je součástí instalace.

Mám dotaz ohledně obchodních nebo technických specifikací

Obraťte se na uvedené kontakty.

PODMÍNKY POUŽITÍ

Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu stránek na adrese www.transoft.cz a www.transoft.eu (dále jen „stránky“), jejich používáním, právy a povinnostmi vlastníka TranSoft a.s. a návštěvníkům, které provozuje společnost TranSoft a.s., se sídlem Vrbenská 2082, 370 21 České Budějovice, IČ: 15770281 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 329.

Používání stránek je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami. Návštěvník stránek vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami jejich používáním. Bez souhlasu společnosti TranSoft a.s. není dovoleno používat tyto stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany TranSoft a.s.

Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito podmínkami. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi stránek nárok na náhradu škody.

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

Obsah těchto webových stránek byl připraven výhradně za účelem poskytování informací o obchodní společnosti TranSoft a.s. a o službách a produktech, které nabízí. TranSoft a.s. neposkytuje žádné záruky (výslovné nebo vyplývající) za přesnost či úplnost jakýchkoli informací na těchto stránkách nebo informací publikovaných třetími stranami, které na tyto stránky odkazují.

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném zákonem není společnost TranSoft a.s. v žádném případě odpovědná za jakékoli škody (včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod), vzniklé ať už na základě smluvního ujednání nebo porušení práva, v důsledku nebo ve spojení s informacemi publikovanými na těchto stránkách nebo třetími stranami, které na tyto stránky odkazují a s funkčností nebo nefunkčností těchto stránek.

Poskytování služeb a zboží TranSoft a.s. podléhá podmínkám upraveným v jednotlivých smlouvách, které lze zaslat na požádání.

Tyto stránky jsou chráněny autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví TranSoft a.s. (včetně ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů) i obchodní značky zahrnuté v materiálech patří TranSoft a.s. Obsah stránek můžete ukládat na svém osobním počítači či tisknout kopie jen pro vlastní potřebu nebo nekomerční účely. Bez předchozího písemného souhlasu TranSoft a.s. nesmí dojít k žádné úpravě, změně nebo použití textu nebo grafických podkladů webových stránek.