SPRÁVA A ŘÍZENÍ PORAD A JEDNÁNÍ eZUP

Potřebujete řídit, spravovat a evidovat porady a jednání, zápis úkolů a sledování plnění úkolů z těchto jednání? Potřebujete sjednotit formu zápisů a publikovat anonymizované zápisy?
Odpovědí je elektronický systém pro správu a řízení porad a jednání - eZUP

Popis řešení

Systém podporuje softwarové řízení správy a evidencí porad a jednání, zápisů a úkolů z těchto porad a jednání. Umožňuje tvorbu a využití uživatelem definovaných šablon pro různé druhy zápisů a anonymizaci údajů v těchto zápisech. Anonymizaci se míní úprava dokumentů s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vlastnosti a funkce systému:
 • Intranetové řešení s online sdílením informací s maximálně efektivním řízením toku dat
 • Tvorba přípravných materiálů jako podkladů pro jednání
 • Možnost vkládání dokumentů v různých formátech
 • Zápisy z různých druhů porad a jednání
 • Generování jednotných výstupů na základě definovaných šablon (zápisy z porad, usnesení)
 • Napojení na existující systémy v organizaci (spisová služba, hlasovací zařízení, publikace výstupů na zákazníkem definovaná úložiště)
 • Tvorba, správa a řízení úkolů samostatných i vyplývajících z porad a jednání
 • Správa systému a sdílení informací podle různých typů řízení horizontální a vertikální případné kombinace

Výhody řešení

 • Minimalizace výstupů v papírové podobě
 • Přímé propojení s okolními systémy
 • Jednotný formát generovaných dokumentů
 • Různé formy výstupů a pohledů na evidovaná data (uživatelský, dodavatelský)

Komu je řešení určeno

Organizacím, které požadují řízené sdílení informací s ohledem na plnou mobilitu řešení a maximálním bezpečností shromažďovaných dat..

Použité technologie

Server
 • Windows Server 2008 nebo novější, IIS 7, Microsoft .NET Framework 3.5 nebo novější
 • Microsoft SQL Server 2005 nebo novější
 • Komponentové serverové řešení pro jednotnou konverzi dokumentů
Klient
 • Windows XP a vyšší
 • Internet Explorer 7 a vyšší
 • MS Office 2003 a vyšší

Mohlo by vás také zajímat

eSpisovna
eRegistry
ICT

Software

Podpora

Podpora

VAN operátor

Kontakt

PODMÍNKY POUŽITÍ

Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu stránek na adrese www.transoft.cz a www.transoft.eu (dále jen „stránky“), jejich používáním, právy a povinnostmi vlastníka TranSoft a.s. a návštěvníkům, které provozuje společnost TranSoft a.s., se sídlem Vrbenská 2082, 370 21 České Budějovice, IČ: 15770281 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 329.

Používání stránek je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami. Návštěvník stránek vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami jejich používáním. Bez souhlasu společnosti TranSoft a.s. není dovoleno používat tyto stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany TranSoft a.s.

Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito podmínkami. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi stránek nárok na náhradu škody.

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

Obsah těchto webových stránek byl připraven výhradně za účelem poskytování informací o obchodní společnosti TranSoft a.s. a o službách a produktech, které nabízí. TranSoft a.s. neposkytuje žádné záruky (výslovné nebo vyplývající) za přesnost či úplnost jakýchkoli informací na těchto stránkách nebo informací publikovaných třetími stranami, které na tyto stránky odkazují.

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném zákonem není společnost TranSoft a.s. v žádném případě odpovědná za jakékoli škody (včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod), vzniklé ať už na základě smluvního ujednání nebo porušení práva, v důsledku nebo ve spojení s informacemi publikovanými na těchto stránkách nebo třetími stranami, které na tyto stránky odkazují a s funkčností nebo nefunkčností těchto stránek.

Poskytování služeb a zboží TranSoft a.s. podléhá podmínkám upraveným v jednotlivých smlouvách, které lze zaslat na požádání.

Tyto stránky jsou chráněny autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví TranSoft a.s. (včetně ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů) i obchodní značky zahrnuté v materiálech patří TranSoft a.s. Obsah stránek můžete ukládat na svém osobním počítači či tisknout kopie jen pro vlastní potřebu nebo nekomerční účely. Bez předchozího písemného souhlasu TranSoft a.s. nesmí dojít k žádné úpravě, změně nebo použití textu nebo grafických podkladů webových stránek.