OUTSOURCING ICT

OUTSOURCING ICT

Převezmeme částečnou nebo úplnou odpovědnost za definované oblasti ICT. Outsourcing poskytujeme jako komplexní škálovatelnou službu. Základním přínosem outsourcingu ICT je profesionální zajištění celé oblasti ICT služeb, které se dynamicky přizpůsobují potřebám vašeho podnikání. více...

ADMINISTRACE A SPRÁVA SYSTÉMŮ

ADMINISTRACE A SPRÁVA SYSTÉMŮ

Služba je určena všem organizacím, které chtějí zabezpečit rutinní provoz svých IT systémů s důrazem na bezpečnost a vysokou dostupnost systémů, odbourat starosti a optimalizovat náklady spojené se správou IT systémů a soustředit svůj potenciál na rozvoj hlavní činnosti. více...

VIRTUALIZACE A KONSOLIDACE SERVERŮ

VIRTUALIZACE A KONSOLIDACE SERVERŮ

Konsolidací zajistíme využívání zdrojů serverové infrastruktury za účelem snížení celkového počtu serverů a nákladů na provoz serverové infrastruktury. Jako certifikovaný partner společnosti VMware nabízíme virtualizační řešení postavené na produktech VMware. více...

DATOVÉ SLUŽBY

DATOVÉ SLUŽBY

Na základě analýzy požadavků zákazníka navrhujeme, realizujeme a dále spravujeme veškeré datové sítě. Optimalizujeme návrh řešení s ohledem k vývoji trhu a nabídce nových technologií, především v oblasti serverové. Vhodnými nástroji řídíme provoz v zákazníkově síti k dosažení jejího maximálního využití. více...

KAMEROVÉ SYSTÉMY

KAMEROVÉ SYSTÉMY

V současné době se zvyšují požadavky na automatizaci dohledových systémů. Oblastí pro nasazení kamerových systémů nejsou jen bezpečnostní aplikace, ale také např. monitoring výrobních procesů. Specializujeme se na dodávku IP kamer AXIS. Součástí našich projektů jsou i přenosové trasy a datová úložiště. více...

Software vývoj

Chytré aplikace

Poznejte svět vyladěných softwarových řešení user friendly
Tisková řešení

Optimalizace barevně

zjistěte jak optimalizovat náklady na tisk a nechat své výstupy zářit barvami
VAN operátor

Komunikujte levněji

Služba VAN operátora pro komunikaci deklarantské společnosti s celní správou

PODMÍNKY POUŽITÍ

Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu stránek na adrese www.transoft.cz a www.transoft.eu (dále jen „stránky“), jejich používáním, právy a povinnostmi vlastníka TranSoft a.s. a návštěvníkům, které provozuje společnost TranSoft a.s., se sídlem Vrbenská 2082, 370 21 České Budějovice, IČ: 15770281 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 329.

Používání stránek je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami. Návštěvník stránek vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami jejich používáním. Bez souhlasu společnosti TranSoft a.s. není dovoleno používat tyto stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany TranSoft a.s.

Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito podmínkami. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi stránek nárok na náhradu škody.

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

Obsah těchto webových stránek byl připraven výhradně za účelem poskytování informací o obchodní společnosti TranSoft a.s. a o službách a produktech, které nabízí. TranSoft a.s. neposkytuje žádné záruky (výslovné nebo vyplývající) za přesnost či úplnost jakýchkoli informací na těchto stránkách nebo informací publikovaných třetími stranami, které na tyto stránky odkazují.

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném zákonem není společnost TranSoft a.s. v žádném případě odpovědná za jakékoli škody (včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod), vzniklé ať už na základě smluvního ujednání nebo porušení práva, v důsledku nebo ve spojení s informacemi publikovanými na těchto stránkách nebo třetími stranami, které na tyto stránky odkazují a s funkčností nebo nefunkčností těchto stránek.

Poskytování služeb a zboží TranSoft a.s. podléhá podmínkám upraveným v jednotlivých smlouvách, které lze zaslat na požádání.

Tyto stránky jsou chráněny autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví TranSoft a.s. (včetně ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů) i obchodní značky zahrnuté v materiálech patří TranSoft a.s. Obsah stránek můžete ukládat na svém osobním počítači či tisknout kopie jen pro vlastní potřebu nebo nekomerční účely. Bez předchozího písemného souhlasu TranSoft a.s. nesmí dojít k žádné úpravě, změně nebo použití textu nebo grafických podkladů webových stránek.