KAMEROVÉ SYSTÉMY

V současné době se zvyšují požadavky na automatizaci dohledových systémů. Možnosti dodávaných technologií se stále rozšiřují směrem k vzdálené správě, odesílání obrazu a chování aplikací v případě výskytu definovaných alarmů. Oblastí pro nasazení kamerových systémů nejsou jen bezpečnostní aplikace, ale také např. monitoring výrobních procesů. Zvyšující se kvalita kamer umožňuje zaměřit se na detail (obličej, SPZ vozu atd.) a přispět tak k lepší identifikaci v problémových situacích. Součástí našich projektů jsou i přenosové trasy a datová úložiště.

Společnost TranSoft a.s. se specializuje na dodávku IP kamer značky AXIS. Megapixelové síťové kamery hrají důležitou roli ve video dohledových řešeních. Jsou pro určité oblasti použití zcela zjevně vhodnější než ostatní kamery. Určujícími faktory jsou požadavky na Váš dohledový systém. Jakmile jsou určeny požadavky na každou síťovou kameru ve Vašem dohledovém systému, je možné vybrat nejvhodnější typ kamery. Existují opravdu náročné situace, kdy potřebujete být schopni identifikovat osoby nebo objekty na scéně. Může to být monitoring prodejního místa, kde je potřeba jasně vidět každou položku, kterou si zákazník kupuje, nebo situace, kdy potřebujete být schopni identifikovat obličej. Obraz s vysokými detaily může být snímán síťovou kamerou s teleskopickým objektivem, zoomovým objektivem umožňujícím přiblížení pohledu na oblast zájmu, nebo umístěním kamery do blízkosti monitorovaného prostoru.
ICT

Ict

Podpora

Podpora

VAN operátor

Kontakt

PODMÍNKY POUŽITÍ

Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu stránek na adrese www.transoft.cz a www.transoft.eu (dále jen „stránky“), jejich používáním, právy a povinnostmi vlastníka TranSoft a.s. a návštěvníkům, které provozuje společnost TranSoft a.s., se sídlem Vrbenská 2082, 370 21 České Budějovice, IČ: 15770281 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 329.

Používání stránek je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami. Návštěvník stránek vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami jejich používáním. Bez souhlasu společnosti TranSoft a.s. není dovoleno používat tyto stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany TranSoft a.s.

Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito podmínkami. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi stránek nárok na náhradu škody.

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

Obsah těchto webových stránek byl připraven výhradně za účelem poskytování informací o obchodní společnosti TranSoft a.s. a o službách a produktech, které nabízí. TranSoft a.s. neposkytuje žádné záruky (výslovné nebo vyplývající) za přesnost či úplnost jakýchkoli informací na těchto stránkách nebo informací publikovaných třetími stranami, které na tyto stránky odkazují.

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném zákonem není společnost TranSoft a.s. v žádném případě odpovědná za jakékoli škody (včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod), vzniklé ať už na základě smluvního ujednání nebo porušení práva, v důsledku nebo ve spojení s informacemi publikovanými na těchto stránkách nebo třetími stranami, které na tyto stránky odkazují a s funkčností nebo nefunkčností těchto stránek.

Poskytování služeb a zboží TranSoft a.s. podléhá podmínkám upraveným v jednotlivých smlouvách, které lze zaslat na požádání.

Tyto stránky jsou chráněny autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví TranSoft a.s. (včetně ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů) i obchodní značky zahrnuté v materiálech patří TranSoft a.s. Obsah stránek můžete ukládat na svém osobním počítači či tisknout kopie jen pro vlastní potřebu nebo nekomerční účely. Bez předchozího písemného souhlasu TranSoft a.s. nesmí dojít k žádné úpravě, změně nebo použití textu nebo grafických podkladů webových stránek.