VÝVOJ SOFTWARE

V oblasti vývoje software poskytujeme naše služby širokému spektru uživatelů ze segmentů veřejné správy, privátního sektoru, vzdělávání a zdravotnictví. Naším hlavním oborem jsou dodávky komplexních informačních systémů vytvořených na míru dle požadavků našich zákazníků. K našim přednostem patří schopnost vystavět řešení od základu dle požadavků zákazníka a dále toto řešení dlouhodobě rozvíjet a poskytovat podporu.

Disponujeme silným týmem projektových manažerů, konzultantů, softwarových inženýrů a programátorů, designerů a pracovníků pro testování aplikací, kteří mají extenzivní znalosti v oblastech:
  • Objektově orientovaná analýza a návrh
  • Vývoj softwarových řešení na zakázku
  • Údržba a následný vývoj IS
  • Systémová integrace a návrh rozhraní
  • Návrh a vývoj databází
Za dobu svého působení v oblasti IT jsme realizovali řadu významných projektů, převážně v oblasti vývoje software na zakázku a služeb IT infrastruktury pro zákazníky z privátního i veřejného sektoru. Na základě zkušeností, které jsme získali při realizaci těchto projektů, poskytujeme s využitím nejnovějších informací , technologií a metod konzultační služby a poradenství. Naši odborníci na projektové řízení vám pomohou sestavit časový harmonogram, formulovat požadavky na lidské zdroje a optimalizovat investice do plánovaných projektů.

Služby mohou být účtovány na základě dvou cenových modelů závislých na rozsahu poskytovaných služeb a zadání. Je možné zvolit mezi pevnou cenou (Fix Price), tedy přesně vymezenou částkou za sjednané služby nebo model účtování za pracovní den (Man-days), v případě služeb poskytovaných „ad-hoc“.
ICT

Software

Podpora

Podpora

VAN operátor

Kontakt

PODMÍNKY POUŽITÍ

Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu stránek na adrese www.transoft.cz a www.transoft.eu (dále jen „stránky“), jejich používáním, právy a povinnostmi vlastníka TranSoft a.s. a návštěvníkům, které provozuje společnost TranSoft a.s., se sídlem Vrbenská 2082, 370 21 České Budějovice, IČ: 15770281 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 329.

Používání stránek je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami. Návštěvník stránek vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami jejich používáním. Bez souhlasu společnosti TranSoft a.s. není dovoleno používat tyto stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany TranSoft a.s.

Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito podmínkami. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi stránek nárok na náhradu škody.

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

Obsah těchto webových stránek byl připraven výhradně za účelem poskytování informací o obchodní společnosti TranSoft a.s. a o službách a produktech, které nabízí. TranSoft a.s. neposkytuje žádné záruky (výslovné nebo vyplývající) za přesnost či úplnost jakýchkoli informací na těchto stránkách nebo informací publikovaných třetími stranami, které na tyto stránky odkazují.

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném zákonem není společnost TranSoft a.s. v žádném případě odpovědná za jakékoli škody (včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod), vzniklé ať už na základě smluvního ujednání nebo porušení práva, v důsledku nebo ve spojení s informacemi publikovanými na těchto stránkách nebo třetími stranami, které na tyto stránky odkazují a s funkčností nebo nefunkčností těchto stránek.

Poskytování služeb a zboží TranSoft a.s. podléhá podmínkám upraveným v jednotlivých smlouvách, které lze zaslat na požádání.

Tyto stránky jsou chráněny autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví TranSoft a.s. (včetně ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů) i obchodní značky zahrnuté v materiálech patří TranSoft a.s. Obsah stránek můžete ukládat na svém osobním počítači či tisknout kopie jen pro vlastní potřebu nebo nekomerční účely. Bez předchozího písemného souhlasu TranSoft a.s. nesmí dojít k žádné úpravě, změně nebo použití textu nebo grafických podkladů webových stránek.