O SPOLEČNOSTI

Hlavní činností firmy TranSoft a.s. jsou komplexní dodávky služeb výpočetní a kancelářské techniky. Naším cílem je poskytovat řešení, která umožňují našim zákazníkům efektivní využívání informačních technologií. Poskytujeme komplexní služby zahrnující vývoj software, ICT služby, tisková řešení, dodávky hardware, budování datových sítí a kamerových systémů. Za více než 20 let svého působení v informačních technolgiích jsme realizovali řadu významných projektů, převážně v oblasti vývoje software na zakázku a služeb IT infrastruktury pro zákazníky ze soukromého i veřejného sektoru.

HISTORIE

Akciová společnost TranSoft a.s. vznikla 29.10.1991 v Českých Budějovicích. Společnost založila část pracovníků státního podniku Transport & Software vzniklého delimitací z podniku ČSAD České Budějovice s.p. Vzhledem k předchozím zkušenostem byla nosným oborem firmy specializace na komplexní dodávky služeb výpočetní techniky pro firmy, jejichž činnost se týkala dopravy.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O SPOLEČNOSTI

TranSoft a.s.
Vrbenská 2082
370 21 České Budějovice

IČ: 15770281
DIČ: CZ15770281
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 329, dne 29.10.1991

Bankovní spojení
Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: 98743231/0100

Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 218448190/0300

Datová schránka: n9ngqxe

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ing. Luděk Fürst
předseda představenstva
generální ředitel

Ing. Jan Fürst
místopředseda představenstva
vedoucí projektů ICT

Bc. Pavel Sekyra
člen představenstva
obchodní ředitel

PODMÍNKY POUŽITÍ

Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu stránek na adrese www.transoft.cz a www.transoft.eu (dále jen „stránky“), jejich používáním, právy a povinnostmi vlastníka TranSoft a.s. a návštěvníkům, které provozuje společnost TranSoft a.s., se sídlem Vrbenská 2082, 370 21 České Budějovice, IČ: 15770281 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 329.

Používání stránek je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami. Návštěvník stránek vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami jejich používáním. Bez souhlasu společnosti TranSoft a.s. není dovoleno používat tyto stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany TranSoft a.s.

Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito podmínkami. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi stránek nárok na náhradu škody.

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

Obsah těchto webových stránek byl připraven výhradně za účelem poskytování informací o obchodní společnosti TranSoft a.s. a o službách a produktech, které nabízí. TranSoft a.s. neposkytuje žádné záruky (výslovné nebo vyplývající) za přesnost či úplnost jakýchkoli informací na těchto stránkách nebo informací publikovaných třetími stranami, které na tyto stránky odkazují.

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném zákonem není společnost TranSoft a.s. v žádném případě odpovědná za jakékoli škody (včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod), vzniklé ať už na základě smluvního ujednání nebo porušení práva, v důsledku nebo ve spojení s informacemi publikovanými na těchto stránkách nebo třetími stranami, které na tyto stránky odkazují a s funkčností nebo nefunkčností těchto stránek.

Poskytování služeb a zboží TranSoft a.s. podléhá podmínkám upraveným v jednotlivých smlouvách, které lze zaslat na požádání.

Tyto stránky jsou chráněny autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví TranSoft a.s. (včetně ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů) i obchodní značky zahrnuté v materiálech patří TranSoft a.s. Obsah stránek můžete ukládat na svém osobním počítači či tisknout kopie jen pro vlastní potřebu nebo nekomerční účely. Bez předchozího písemného souhlasu TranSoft a.s. nesmí dojít k žádné úpravě, změně nebo použití textu nebo grafických podkladů webových stránek.