TISKOVÁ ŘEŠENÍ

V oblasti tiskových řešení nabízíme kompletní portfolio služeb zahrnující poradenství, prodej, servis a financování tiskových a kopírovacích strojů Canon. Nenabízíme pouze prodej nebo servis, ale na základě analýzy požadavků dodávku tiskového řešení s definovaným cílem. Pokud chcete tisknout, skenovat, kopírovat a mít výdaje na tisk stále pod kontrolou kontaktuje nás. Připravíme vám nabídku včetně zajištění servisu dle vašich požadavků.

Analýza a optimalizace tiskových procesů

Chcete:
 • Snížit náklady na tisk a mít je trvale pod kontrolou?
 • Zefektivnit procesy tisku a oběhu dokumentů?
 • Mít přehled o tiscích a dokumentech?
 • Zbavit se starostí s provozem strojů a přitom o nich mít přehled?
 • Mít jednoho spolehlivého dodavatele?
Naše dlouholeté zkušenosti a praxe s prodejem a servisem tiskových zařízení v různém prostředí využíváme při konzultacích a posuzování současného stavu, i v návrzích optimalizace. Postupnou optimalizací tiskových procesů můžete získat úsporu financí, efektivnější využívání stávajících zařízení, nejvhodnější formou pořízení a typ zařízení při pořizování nových strojů. Různé možností zabezpečení, řízení přístupu k vybraným službám nebo monitorování provozu a stavu strojů jsou navrženy dle konkrétních potřeb uživatelů.

Nabízíme Vám:
 • ucelený pohled na současný stav tvorby dokumentů v jiných souvislostech
 • navrhneme postupné kroky k optimálnímu řešení
 • zajistíme implementaci a následný provoz řešení.

Řešení uniFLOW

uniFLOW je softwarová platforma umožňující organizacím naplno využít potenciál multifunkčních zařízení (MFD) a maximálně tak zhodnotit investované prostředky. Díky modulární struktuře uniFLOW a úzké integraci s hardwarem společnosti Canon nebo i jiných výrobců je možné systém sestavit přesně podle požadavků dané organizace.

Tím, že uniFLOW řídí procesy tisku i skenování zařízení MFD, umožňuje IT manažerům spravovat jeden systém pomocí jedné sady uživatelských účtů a jedné databáze. Interakce uživatelů s MFD je bezproblémová, neboť mají přístup ke všem funkcím, aniž by se museli učit ovládat nové rozhraní nebo se znova přihlašovat pokaždé, když chtějí použít novou funkci. Systém je díky tomu velice uživatelsky příjemný a zvyšuje produktivitu organizace.

Více o uniFLOW v PDF

Servis kopírovacích a tiskových strojů

Profesionální servis kopírovací a tiskové techniky poskytujeme díky vynikajícímu zázemí a zkušeným technikům, kteří jsou školeni v oficiálních školících centrech a jsou držiteli několika certifikací. Jsme oficiálním smluvním partnerem renomovaného výrobce Canon.

Typy servisních smluv

Pronájem se servisní a materiálovou smlouvou (S+M)

Smlouva je uzavírána obvykle na 48 měsíců, dle přání zákazníka však může být tato doba přizpůsobena. Cena je počítána ze dvou položek. První položkou je měsíční nájem za stroj a druhou položkou je cena vytištěné strany formátu A4. Na konci čtvrtletí se provádí vyúčtování skutečně zhotovených kopií či výtisků. Odečet vytištěných kopií a výtisků je prováděn technikem nebo dálkovým přístupem službou e-maintenance.
Za tuto cenu zákazník získává veškerý servis daného stroje, veškerý spotřební materiál, originální náhradní díly Canon a značkový papír Canon. Stroj je prakticky po celou dobu trvání smlouvy v jakési záruční lhůtě. Po ukončení nájemní smlouvy je možné, aby se zákazník rozhodl, zda nájemní smlouvu prodlouží, či uzavře smlouvu na nový stroj a nebo stávající stroj odkoupí za zůstatkovou hodnotu.

Servisní a materiálová smlouva (S+M)

Pokud preferujete variantu servisní služby bez pronájmu zařízení, je zde možnost uzavření pouze servisní smlouvy přímo na Váš stroj. Servisní smlouva zahrnuje stejné služby, jako v případě pronájmu se servisní smlouvou. Zákazník neplatí měsíční pronájem, místo toho platí pouze měsíčně částku za určitý počet předplacených kopií a výtisků.

Výhody
 • Výdaje pod kontrolou, víte přesně za kolik a za co platíte
 • Jednoduché účetnictví, platíte měsíční faktury za provoz, které dáváte okamžitě do nákladů
 • Profesionálně udržovaný stroj s nejvyšší možnou kvalitou tisku
 • V případě poruchy odborný zásah do 24 hodin
 • V případě dlouhodobější závady zapůjčení náhradního zařízení v obdobné konfiguraci
 • Prodloužení záruky po dobu smlouvy

Servisní smlouva

Poskytování servisu na základě smluvních podmínek a ujednání. Je možno sjednat hodinové sazby prací, dopravní podmínky, slevy na spotřební materiál a díly z koncových cen, reakční dobu a dobu odstranění závady, SLA, podmínky zapůjčení náhradního stroje atd.

Prodej kopírovacích a tiskových strojů

Nabídka kopírovacích, tiskových a skenovacích zařízení na trhu je velmi obsáhlá a pro běžného zákazníka je těžké se v ní orientovat. Naši obchodníci vám poradí a nabídnou optimální řešení.

Spotřební materiál

Se spotřebním materiálem od nás máte zaručen kvalitní tisk, ať už se jedná o náplně nebo o papír. Nabízíme originální spotřební materiál, ale i kvalitní náhrady od osvědčených dodavatelů, ověřené dlouholetou praxí a zkušenostmi z prodeje. Navíc máte jistotu, že do své tiskárny nebo kopírky pořídíte ten správné typ spotřebního materiálu, který vaše zařízení nepoškodí.

Náhradní díly

Pokud vlastníte tiskový či kopírovací stroj s již ukončenou zárukou a nepreferujete smluvní servis, ale i přesto chcete zařízení odborně a kvalitně servisovat, tak jste na správné adrese. Veškeré náhradní díly používáme pouze od ověřených dodavatelů s garancí záruky. Běžné náhradní díly máme dostupné na našem skladě a dodáváme je do 24 hodin od objednání.
cetrifikát Canon
uniFLOW

Uniflow

Tisková řešení

Podpora

VAN operátor

Kontakt

PODMÍNKY POUŽITÍ

Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu stránek na adrese www.transoft.cz a www.transoft.eu (dále jen „stránky“), jejich používáním, právy a povinnostmi vlastníka TranSoft a.s. a návštěvníkům, které provozuje společnost TranSoft a.s., se sídlem Vrbenská 2082, 370 21 České Budějovice, IČ: 15770281 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 329.

Používání stránek je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami. Návštěvník stránek vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami jejich používáním. Bez souhlasu společnosti TranSoft a.s. není dovoleno používat tyto stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany TranSoft a.s.

Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito podmínkami. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi stránek nárok na náhradu škody.

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

Obsah těchto webových stránek byl připraven výhradně za účelem poskytování informací o obchodní společnosti TranSoft a.s. a o službách a produktech, které nabízí. TranSoft a.s. neposkytuje žádné záruky (výslovné nebo vyplývající) za přesnost či úplnost jakýchkoli informací na těchto stránkách nebo informací publikovaných třetími stranami, které na tyto stránky odkazují.

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném zákonem není společnost TranSoft a.s. v žádném případě odpovědná za jakékoli škody (včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod), vzniklé ať už na základě smluvního ujednání nebo porušení práva, v důsledku nebo ve spojení s informacemi publikovanými na těchto stránkách nebo třetími stranami, které na tyto stránky odkazují a s funkčností nebo nefunkčností těchto stránek.

Poskytování služeb a zboží TranSoft a.s. podléhá podmínkám upraveným v jednotlivých smlouvách, které lze zaslat na požádání.

Tyto stránky jsou chráněny autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví TranSoft a.s. (včetně ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů) i obchodní značky zahrnuté v materiálech patří TranSoft a.s. Obsah stránek můžete ukládat na svém osobním počítači či tisknout kopie jen pro vlastní potřebu nebo nekomerční účely. Bez předchozího písemného souhlasu TranSoft a.s. nesmí dojít k žádné úpravě, změně nebo použití textu nebo grafických podkladů webových stránek.