SPRÁVA ICT

Správa ICT systémů je odborně a časově náročná činnost, která je nutnou podmínkou pro zajištění dostupnosti a bezpečnosti IS a dat v organizaci. Organizace se často potýkají s problémy se zajištěním provozu svých ICT systémů po dobu nepřítomnosti ICT pracovníka, nejsou schopny definovat náklady na správu ICT systémů, vymezit odpovědnosti a rizika výpadku. Tyto problémy efektivně řeší zajištění správy ICT systémů externím dodavatelem. Služba je určena všem organizacím, které chtějí zabezpečit rutinní provoz svých ICT systémů s důrazem na bezpečnost a vysokou dostupnost systémů, odbourat starosti a optimalizovat náklady spojené se správou ICT systémů a soustředit svůj potenciál na rozvoj hlavní činnosti.

Poskytované služby

 • správa serverů řady (IBM, DELL, HP) na platformách Microsoft a Linux.
 • správa poštovního serveru a Exchange serveru
 • antivirové a antispamové řešení
 • správa pracovních stanic s OS Microsoft Windows, Linux, Mac OSX a hardwarová podpora
 • pravidelná údržba pracovních stanic a periferií zahrnující údržbu, instalace, update, konfigurace, a kontrolu hardware a software, antivirové kontroly a aktualizace, zálohování dat, profylaxe
 • správa ostatních ICT prvků - podpora a servis tiskáren, kopírek, scannerů a dalších periférií
 • HOTLINE - poskytování informací a konzultací 24 hodin denně
 • zálohování dat - návrh řešení strategie zálohování
 • softwarový audit - pravidelná kontrola softwarového vybavení
 • zápůjčka hardware po dobu řešení problému
 • školení a konzultace

Komu je služba určena?

Služba je určena všem organizacím, které chtějí zabezpečit rutinní provoz svých ICT systémů s důrazem na bezpečnost a dostupnost, odbourat starosti a optimalizovat náklady spojené se správou IT systémů a soustředit potenciál na vlastní rozvoj.

ICT

Ict

Podpora

Podpora

VAN operátor

Kontakt

PODMÍNKY POUŽITÍ

Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu stránek na adrese www.transoft.cz a www.transoft.eu (dále jen „stránky“), jejich používáním, právy a povinnostmi vlastníka TranSoft a.s. a návštěvníkům, které provozuje společnost TranSoft a.s., se sídlem Vrbenská 2082, 370 21 České Budějovice, IČ: 15770281 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 329.

Používání stránek je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami. Návštěvník stránek vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami jejich používáním. Bez souhlasu společnosti TranSoft a.s. není dovoleno používat tyto stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany TranSoft a.s.

Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito podmínkami. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi stránek nárok na náhradu škody.

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

Obsah těchto webových stránek byl připraven výhradně za účelem poskytování informací o obchodní společnosti TranSoft a.s. a o službách a produktech, které nabízí. TranSoft a.s. neposkytuje žádné záruky (výslovné nebo vyplývající) za přesnost či úplnost jakýchkoli informací na těchto stránkách nebo informací publikovaných třetími stranami, které na tyto stránky odkazují.

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném zákonem není společnost TranSoft a.s. v žádném případě odpovědná za jakékoli škody (včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod), vzniklé ať už na základě smluvního ujednání nebo porušení práva, v důsledku nebo ve spojení s informacemi publikovanými na těchto stránkách nebo třetími stranami, které na tyto stránky odkazují a s funkčností nebo nefunkčností těchto stránek.

Poskytování služeb a zboží TranSoft a.s. podléhá podmínkám upraveným v jednotlivých smlouvách, které lze zaslat na požádání.

Tyto stránky jsou chráněny autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví TranSoft a.s. (včetně ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů) i obchodní značky zahrnuté v materiálech patří TranSoft a.s. Obsah stránek můžete ukládat na svém osobním počítači či tisknout kopie jen pro vlastní potřebu nebo nekomerční účely. Bez předchozího písemného souhlasu TranSoft a.s. nesmí dojít k žádné úpravě, změně nebo použití textu nebo grafických podkladů webových stránek.