VAN OPERÁTOR TransNetVAN

Potřebujete rychle, bezpečně a elektronicky předávat celní doklady o vývozu, dovozu a tranzitu s celní správou České republiky? Nabízíme řešení, které výše uvedené náležitosti splňuje – službu VAN operátora. Naše firma je držitelem Certifikátu k provozování služby operátora sítě s přidanou hodnotou (VAN operátora) pro potřeby elektronického celního řízení (ECR).

Popis řešení

Systém provádí transakční výměnu celních dokladů mezi celní správou a deklarantem. Odbavuje požadavky na odeslání dokumentů deklaranta a umožňuje komunikaci s IC celní správy. Zároveň doručuje odpovědi zpět deklarantovi. Dále umožňuje dohledávat všechny dokumenty v celé historii služby dle různých kritérií.

Výhody řešení

 • Systém využívá moderní BizTalk Framework Protokol v2.0
 • Celé řešení je nezávislé na řešení třetích stran
 • Klientská část je velmi jednoduchá a nenáročná na spuštění
 • Deklarant má možnost volby jak bude klientskou část provozovat - jako službu nebo jako klasickou aplikaci.
 • Systém nabízí přehledné webové rozhraní pro deklaranty i administrátory
 • Technická podpora a HOT-LINE
 • Možnost opakovaných zasílání dokumentů, přeposílání dokumentů za období, atd.

Komu je řešení určeno

Řešení je určeno deklarantům, kteří komunikují s celní správou v celních v režimu elektronického celního řízení.

Použité technologie

Server
 • MS .Net 3.5 nebo novější
 • MS SQL Server 2000 nebo novější
 • Windows server 2003 nebo novější
Klient
 • MS .Net 3.5 nebo novější
 • Operační systém Windows, klientské i serverové edice

Mohlo by vás také zajímat

eRegistry
Ceník ke stažení

Ceník

Tisková řešení

Podpora

VAN operátor

Kontakt

PODMÍNKY POUŽITÍ

Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu stránek na adrese www.transoft.cz a www.transoft.eu (dále jen „stránky“), jejich používáním, právy a povinnostmi vlastníka TranSoft a.s. a návštěvníkům, které provozuje společnost TranSoft a.s., se sídlem Vrbenská 2082, 370 21 České Budějovice, IČ: 15770281 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 329.

Používání stránek je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami. Návštěvník stránek vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami jejich používáním. Bez souhlasu společnosti TranSoft a.s. není dovoleno používat tyto stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany TranSoft a.s.

Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito podmínkami. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi stránek nárok na náhradu škody.

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

Obsah těchto webových stránek byl připraven výhradně za účelem poskytování informací o obchodní společnosti TranSoft a.s. a o službách a produktech, které nabízí. TranSoft a.s. neposkytuje žádné záruky (výslovné nebo vyplývající) za přesnost či úplnost jakýchkoli informací na těchto stránkách nebo informací publikovaných třetími stranami, které na tyto stránky odkazují.

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném zákonem není společnost TranSoft a.s. v žádném případě odpovědná za jakékoli škody (včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod), vzniklé ať už na základě smluvního ujednání nebo porušení práva, v důsledku nebo ve spojení s informacemi publikovanými na těchto stránkách nebo třetími stranami, které na tyto stránky odkazují a s funkčností nebo nefunkčností těchto stránek.

Poskytování služeb a zboží TranSoft a.s. podléhá podmínkám upraveným v jednotlivých smlouvách, které lze zaslat na požádání.

Tyto stránky jsou chráněny autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví TranSoft a.s. (včetně ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů) i obchodní značky zahrnuté v materiálech patří TranSoft a.s. Obsah stránek můžete ukládat na svém osobním počítači či tisknout kopie jen pro vlastní potřebu nebo nekomerční účely. Bez předchozího písemného souhlasu TranSoft a.s. nesmí dojít k žádné úpravě, změně nebo použití textu nebo grafických podkladů webových stránek.