DIGITÁLNÍ KNIHOVNA eKnihovna

Potřebujete spravovat, ukládat, publikovat a sdílet různé typy elektronických dokumentů od textových až po multimediální?
Chcete mít kontrolu nad ukládaným obsahem a zpřístupnit obsah různým skupinám uživatelů?
Nabízíme řešení, které výše uvedené náležitosti splňuje – eKnihovnu

Popis řešení

Systém nabízí možnost ukládání dokumentů do archívu s webovým rozhraním. Je vhodný pro ukládání dokumentů, které se běžně zpracovávají v každodenní praxi.
Ukládané dokumenty mohou být:
 • dokumenty z MS Office
 • PDF, multimediální dokumenty (video + audio)
 • binární soubory
Systém provádí jejich začlenění do stromové struktury pro ukládání (skupiny, podskupiny, tagy) a nabízí jejich prohlížení, správu a jednoduchý redakční systém. Dále jsou dokumenty opatřeny důkazními prostředky, takže lze doložit datovou integritu dokumentu v čase (časová razítka). Systém nabízí jednoduchý redakční systém schvalování a komentování dokumentů. Dokument musí být před „zveřejněním“ schválen pověřenou osobou (redaktor).

Výhody řešení

 • Jednoduchý systém založený na webových technologiích
 • Možnost úpravy systému dle požadavků uživatele
 • Možnost dopracovat uživatelem definovaná popisná metadata
 • Systém využívá nejmodernější technologie v oblasti šifrování a zabezpečení dat
 • Uživatelsky přívětivé rozhraní pro uživatele
 • Integrace s dalšími systémy (YouTube, atd.)
 • Možnost hostování aplikace u providera
 • Systém je modulární a např. v nastavení úrovně bezpečnosti

Komu je řešení určeno

Řešení je určeno např. vzdělávacím institucím, které uchovávají knihovnu elektronických studijních materiálů, nebo může sloužit pro uchovávání agend, které produkují textové dokumenty.

Použité technologie

 • Server
 • MS .Net 3.5 nebo novější
 • MS SQL Server 2000 nebo novější
 • Windows server 2003 nebo novější
 • CryptoAPI, NGCrypto
 • Klient
 • Webový prohlížeč (IE, Chrome, …)
 • Soap rozhraní pro komunikaci s klientskou aplikací

Mohlo by vás také zajímat

TranSoft ESSL
eRegistry
ICT

Software

Podpora

Podpora

VAN operátor

Kontakt

PODMÍNKY POUŽITÍ

Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu stránek na adrese www.transoft.cz a www.transoft.eu (dále jen „stránky“), jejich používáním, právy a povinnostmi vlastníka TranSoft a.s. a návštěvníkům, které provozuje společnost TranSoft a.s., se sídlem Vrbenská 2082, 370 21 České Budějovice, IČ: 15770281 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 329.

Používání stránek je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami. Návštěvník stránek vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami jejich používáním. Bez souhlasu společnosti TranSoft a.s. není dovoleno používat tyto stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany TranSoft a.s.

Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito podmínkami. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi stránek nárok na náhradu škody.

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

Obsah těchto webových stránek byl připraven výhradně za účelem poskytování informací o obchodní společnosti TranSoft a.s. a o službách a produktech, které nabízí. TranSoft a.s. neposkytuje žádné záruky (výslovné nebo vyplývající) za přesnost či úplnost jakýchkoli informací na těchto stránkách nebo informací publikovaných třetími stranami, které na tyto stránky odkazují.

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném zákonem není společnost TranSoft a.s. v žádném případě odpovědná za jakékoli škody (včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod), vzniklé ať už na základě smluvního ujednání nebo porušení práva, v důsledku nebo ve spojení s informacemi publikovanými na těchto stránkách nebo třetími stranami, které na tyto stránky odkazují a s funkčností nebo nefunkčností těchto stránek.

Poskytování služeb a zboží TranSoft a.s. podléhá podmínkám upraveným v jednotlivých smlouvách, které lze zaslat na požádání.

Tyto stránky jsou chráněny autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví TranSoft a.s. (včetně ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů) i obchodní značky zahrnuté v materiálech patří TranSoft a.s. Obsah stránek můžete ukládat na svém osobním počítači či tisknout kopie jen pro vlastní potřebu nebo nekomerční účely. Bez předchozího písemného souhlasu TranSoft a.s. nesmí dojít k žádné úpravě, změně nebo použití textu nebo grafických podkladů webových stránek.