DATOVÉ SLUŽBY

Nabízíme všechny služby spojené s návrhem, instalací a provozováním datových sítí. Naše divize komunikační a zabezpečovací techniky zabezpečí jak vypracování projektu, tak i montáž včetně příslušné certifikace a následnou údržbu či revizní zkoušky.

S přechodem na elektronické zpracování dat a zaváděním nových technologií v oblasti monitorování a řízení technologických celků přichází do popředí otázka propojení jednotlivých součástí systémů a zvyšují se i nároky na množství, rychlost a bezpečnost přenášených dat. Tyto požadavky se promítají i do oboru datových sítí a to především přechodem od jednoúčelových typů kabeláží (např. koaxiální rozvody, tel. rozvody) k univerzálním kabelážním systémům, tzv. strukturované kabeláži. Tyto kabeláže vynikají svou univerzálností a lze je použít pro propojení počítačů, tiskáren, kamerových subsystémů, telefonních subsystémů, sériových datových linek, pro přenos obrazového signálu, připojení docházkových systémů a dalších běžných i speciálních zařízení. Dále pak flexibilitou, kde přemístění kteréhokoliv zařízení snadno zvládne i zaškolený pracovník zákazníka a spolehlivostí, neboť na datové rozvody jsou poskytovány záruky přímo výrobci v délce trvání až 25 let. Systém takto budovaných kabeláží pak přináší uživateli vysokou pružnost a finanční úspory při začleňování nových technologií nebo při reorganizacích spojených s přemísťováním jednotlivých zařízení v rámci objektu. Převážná většina nově budovaných staveb počítá s kabelážními systémy již ve fázi projektů a umožňuje tak optimalizovat vedení kabelových tras a začlenit jejich instalace do odpovídající fáze stavby. Ve starších budovách pak dochází k budování či náhradě stávajících kabelážních systémů dodatečně a je nutné se přizpůsobit možnostem vedení kabelových tras.
ICT

Ict

Podpora

Podpora

VAN operátor

Kontakt

PODMÍNKY POUŽITÍ

Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu stránek na adrese www.transoft.cz a www.transoft.eu (dále jen „stránky“), jejich používáním, právy a povinnostmi vlastníka TranSoft a.s. a návštěvníkům, které provozuje společnost TranSoft a.s., se sídlem Vrbenská 2082, 370 21 České Budějovice, IČ: 15770281 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 329.

Používání stránek je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami. Návštěvník stránek vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami jejich používáním. Bez souhlasu společnosti TranSoft a.s. není dovoleno používat tyto stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany TranSoft a.s.

Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito podmínkami. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi stránek nárok na náhradu škody.

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

Obsah těchto webových stránek byl připraven výhradně za účelem poskytování informací o obchodní společnosti TranSoft a.s. a o službách a produktech, které nabízí. TranSoft a.s. neposkytuje žádné záruky (výslovné nebo vyplývající) za přesnost či úplnost jakýchkoli informací na těchto stránkách nebo informací publikovaných třetími stranami, které na tyto stránky odkazují.

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném zákonem není společnost TranSoft a.s. v žádném případě odpovědná za jakékoli škody (včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod), vzniklé ať už na základě smluvního ujednání nebo porušení práva, v důsledku nebo ve spojení s informacemi publikovanými na těchto stránkách nebo třetími stranami, které na tyto stránky odkazují a s funkčností nebo nefunkčností těchto stránek.

Poskytování služeb a zboží TranSoft a.s. podléhá podmínkám upraveným v jednotlivých smlouvách, které lze zaslat na požádání.

Tyto stránky jsou chráněny autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví TranSoft a.s. (včetně ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů) i obchodní značky zahrnuté v materiálech patří TranSoft a.s. Obsah stránek můžete ukládat na svém osobním počítači či tisknout kopie jen pro vlastní potřebu nebo nekomerční účely. Bez předchozího písemného souhlasu TranSoft a.s. nesmí dojít k žádné úpravě, změně nebo použití textu nebo grafických podkladů webových stránek.