OUTSOURCING ICT

Soustředit se především na poskytování vlastních obchodních aktivit a neztrácet čas a zdroje správou podpůrných činností – to se ukazuje pro mnoho organizací jako nejefektivnější cesta k úspěchu. Jednou z možností, jak realizovat potřebné procesy v rámci firemních struktur, je svěření kompletní zodpovědnosti za určitou část externí organizaci - outsourcing.

Řešení

Službou outsourcing převezmeme částečnou nebo úplnou odpovědnost za definované oblasti ICT. Outsourcing poskytujeme jako komplexní škálovatelnou službu. Základním přínosem outsourcingu IT je profesionální zajištění celé oblasti IT služeb, které se dynamicky přizpůsobují potřebám Vašeho podnikán jak rozsahem, tak kvalitativní úrovní a s tím souvisejícími náklady. Cílem implementace komplexního outsourcingu IT služeb je zajištění ICT podpory v plném rozsahu dle aktuálních požadavků businessu s tím, že zodpovědností zákazníka je pouze specifikovat své požadavky v této oblasti.

Výhody řešení

  • optimalizace nákladů na provoz ICT a možnost jejich plánování
  • garance kvalitativních parametrů IT služeb
  • zajištění přesného přehledu o úrovni poskytovaných služeb
  • dodání know-how v oblasti procesní i technologické
  • snižování nákladů prostřednictvím implementace nástrojů zvyšujících efektivitu poskytování ICT služeb
  • snížení nákladů nutných pro zajištění správy ICT v oblasti personální

Komu je služba určena?

Služba je určena všem organizacím, které chtějí zabezpečit rutinní provoz svých ICT systémů s důrazem na bezpečnost a dostupnost, odbourat starosti a optimalizovat náklady spojené se správou IT systémů a soustředit potenciál na vlastní rozvoj.

IBM Global FinancingICT

Ict

Podpora

Podpora

VAN operátor

Kontakt

PODMÍNKY POUŽITÍ

Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu stránek na adrese www.transoft.cz a www.transoft.eu (dále jen „stránky“), jejich používáním, právy a povinnostmi vlastníka TranSoft a.s. a návštěvníkům, které provozuje společnost TranSoft a.s., se sídlem Vrbenská 2082, 370 21 České Budějovice, IČ: 15770281 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 329.

Používání stránek je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami. Návštěvník stránek vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami jejich používáním. Bez souhlasu společnosti TranSoft a.s. není dovoleno používat tyto stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany TranSoft a.s.

Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito podmínkami. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi stránek nárok na náhradu škody.

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

Obsah těchto webových stránek byl připraven výhradně za účelem poskytování informací o obchodní společnosti TranSoft a.s. a o službách a produktech, které nabízí. TranSoft a.s. neposkytuje žádné záruky (výslovné nebo vyplývající) za přesnost či úplnost jakýchkoli informací na těchto stránkách nebo informací publikovaných třetími stranami, které na tyto stránky odkazují.

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném zákonem není společnost TranSoft a.s. v žádném případě odpovědná za jakékoli škody (včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod), vzniklé ať už na základě smluvního ujednání nebo porušení práva, v důsledku nebo ve spojení s informacemi publikovanými na těchto stránkách nebo třetími stranami, které na tyto stránky odkazují a s funkčností nebo nefunkčností těchto stránek.

Poskytování služeb a zboží TranSoft a.s. podléhá podmínkám upraveným v jednotlivých smlouvách, které lze zaslat na požádání.

Tyto stránky jsou chráněny autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví TranSoft a.s. (včetně ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů) i obchodní značky zahrnuté v materiálech patří TranSoft a.s. Obsah stránek můžete ukládat na svém osobním počítači či tisknout kopie jen pro vlastní potřebu nebo nekomerční účely. Bez předchozího písemného souhlasu TranSoft a.s. nesmí dojít k žádné úpravě, změně nebo použití textu nebo grafických podkladů webových stránek.